Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Centrum dla Studentów Zagranicznych

Rozwój współpracy międzynarodowej, powiększanie liczby umów z partnerami zagranicznymi niesie za sobą stały wzrost liczby studentów z zagranicy. To zjawisko zrodziło potrzebę utworzenia scentralizowanej jednostki, która zapewni profesjonalną obsługę studentów zagranicznych przyjeżdżających do Bydgoszczy. Powołano do życia Centrum dla Studentów Zagranicznych, które:

  • wyposażone jest w materiały dotyczące Polski, informacje o Bydgoszczy i regionie, podręczniki do nauki języka polskiego, słowniki, czasopisma,
  • udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
  • prowadzi doszkalające kursy językowe dla kadry dydaktycznej i pracowników administracji, zajęcia integracyjne dla studentów w języku angielskim, warsztaty interkulturowe i kursy języka polskiego,
  • wspólnie z innymi uczelniami bydgoskimi, organizuje program adaptacyjny dla przyjeżdżających do Bydgoszczy studentów zagranicznych.

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]