Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia licencjackie

Akademia Kujawsko-Pomorska kształci studentów  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

3-letnich studiach licencjackich na kierunkach:

Administracja

Ekonomia

Pedagogika

Finanse i Rachunkowość

Filologia

Praca socjalna

Pielęgniarstwo

Obronność i Bezpieczeństwo

Filologia

Prawo w zarządzaniu

Psychokryminalistyka

Studia inżynierskie

Akademia Kujawsko-Pomorska kształci studentów  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

3,5-letnich studiach inżynierskich na kierunkach:

Geodezja i kartografia

Budownictwo

Informatyka

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]