Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Elastyczny system opłat

Nauka w AKP jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, w ratach, skończywszy na płatności co miesiąc. System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.:

  • zniżka rodzinna – dla studiujących w AKP rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa,
  • dla absolwentów szkół objętych patronatem AKP i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy - obniżki w wysokości wpisowego i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów i dokonania wpłaty wpisowego,
  • zmniejszenie czesnego dla studiujących w AKP pracowników Uczelni i członków ich rodzin studiujących w AKP,
  • dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]