Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Elastyczny system opłat

CZESNE

Nauka w AKP jest odpłatna. Możemy poszczycić się konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów, wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru pięć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym. Czesne można opłacać w podstawowej formie płatności 12. rat miesięcznych, bądź w formie opłaty jednorazowej. Między poszczególnymi wariantami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat tym wysokość czesnego jest niższa.
Sprawdź tabele czesnego na poszczególnych kierunkach

 

ZNIŻKI, PROMOCJE, BONIFIKATY

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, zniżek i promocji, m.in.:

  • zniżka rodzinna do 10% – dla studiujących w AKP rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa (zniżka udzielana jest od II semestru studiów),
  • zniżka dla absolwentów szkół objętych patronatem AKP i szkół, z którymi Uczelnia podpisała umowę o współpracy w wysokości 10%,
  • zniżka okresowa w czesnym w zależności od terminu złożenia dokumentów i zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
  • zniżka dla pracownikó AKP i ich rodzin - zmniejszenie czesnego dla studiujących w AKP pracowników Uczelni oraz członków ich rodzin.

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]