Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studia w językach obcych

 W zależności od potrzeb możliwe jest uruchomienie programów na dowolnych kierunkach. Zajęcia w językach obcych są prowadzone przez wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Stanowią doskonałe przygotowanie do poruszania się w międzynarodowym środowisku zglobalizowanego rynku pracy. Aby podjąć takie studia nie trzeba biegle władać językiem obcym, np. w przypadku j. angielskiego wystarczy poziom FCE (First Certificate in English). Codzienne obcowanie z językiem na wykładach i podczas rozmów z kolegami z innych krajów pozwoli na szybkie podnoszenie umiejętności językowych. Osoby, które zdecydują się na kurs języka angielskiego, mogą go w części zrealizować w Wielkiej Brytanii. Studia anglojęzyczne w Akademii Kujawsko-Pomorskiej to doskonała alternatywa dla osób, które zamierzają podjąć niezwykle kosztowne studia za granicą.  Nauka w międzynarodowym środowisku to możliwość nabycia niezbędnych w dzisiejszych czasach kompetencji międzykulturowych i niezapomnianych doświadczeń. 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]