Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Akademia Liderów

Akademia Liderów Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy powstała po to, by jak najlepiej przygotować absolwentów Uczelni do zadań, jakie czekają na nich na rynku pracy i do osiągnięcia przez nich sukcesu. Program zajęć Akademii został tak skonstruowany, by wzbogacić uczestników w wiedzę, umiejętności praktyczne dotyczące komunikacji, nawiązywania kontaktów i relacji interpersonalnych, a przede wszystkim by nauczyć ich wiary we własne umiejętności i siły. Program realizowanych spotkań dostosowany jest do potrzeb studentów poszczególnych kierunków. Zajęcia odbywają się w językach polskim, angielskim i rosyjskim.

Absolwent Akademii Liderów AKP:

  • rozpoznaje swoje możliwości i umiejętności w zarządzaniu i komunikacji,
  • rozumie, że zasady nowoczesnego kierowania polegają na synergicznej współpracy całego zespołu,
  • potrafi pracować indywidualnie i w zespole,
  • wykorzystuje swoje umiejętności komunikacyjne w rozwiązywaniu konfliktów w grupie i w zespołowych stylach zarządzania,
  • zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzegając zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur,
  • jest zorientowany na budowanie relacji dialogowych w zespole i ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania,
  • potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy.

Zajęcia realizowane w ramach Akademii prowadzone są w nowatorski, niekonwencjonalny sposób. Nauczyciele – eksperci w wielu dziedzinach, stosują różne metody aktywizujące uczestników warsztatów oraz umożliwiają kontakt z najlepszymi pracodawcami w regionie. Poprzez uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych zdobywają umiejętność efektywnego i dostosowanego do aktualnych potrzeb prezentowania własnych pomysłów i prac badawczych.

Od 2013 roku w zajęciach Akademii Liderów uczestniczyć mogą także osoby, które nie są studentami AKP, ale chciałyby zdobyć szereg umiejętności związanych z szeroko rozumianą komunikacją i zarządzaniem. Osoby te otrzymają Certyfikat Akademii Liderów, potwierdzający zdobycie konkretnej wiedzy, określonych umiejętności i kompetencji

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]