Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Centrum Kultury Polskiej w Kirgistanie

Podczas IV edycji konferencji „Jeden świat – wiele kultur” podpisano porozumienie pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Kirgistanu im. J. Balasagyna w Kirgistanie i Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, o utworzeniu Centrum Kultury Polskiej w Kirgistanie z siedzibą w Narodowym Uniwersytecie Kirgistanu oraz Centrum Kultury Kirgistanu z siedzibą w Polsce w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Intencją stron porozumienia jest:

  • powołanie placówek upowszechniających polski i kirgiski dorobek kulturowy,
  • zapewnienie możliwości uczenia się i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim i kirgiskim,
  • popularyzacja wiedzy o kulturze polskiej i kirgiskiej, historii oraz ich dziedzictwie narodowym i języku.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]