Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Jeden świat-wiele kultur

Od 2010 roku rozpoczęła się z inicjatywy i pomysłu Heleny Czakowskiej cykliczna Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa „Jeden świat – wiele kultur”  umożliwiła stworzenie nowych, wspólnych obszarów zrozumienia i dialogu wśród osób, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw kolejnych pokoleń. W 2013 roku Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa we współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta Bydgoszczy po raz czwarty była organizatorem Konferencji z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” pod przewodnim tytułem „Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego”. Konferencja jest kontynuacją corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na temat problemów współczesnego świata. Sukces dotychczasowych konferencji sprawił, że została ona nie tylko dostrzeżona, ale również doceniona przez krajowe i międzynarodowe środowisko naukowe.

Wydarzenie to zostało odnotowane przez media w 160 krajach. W dotychczasowych konferencjach wzięło udział około 500 referentów zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków badawczych, między innymi z Watykanu, Rosji, Włoch, Grecji, Turcji, Kazachstanu, Kirgistanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Rumunii, Litwy oraz ponad 1800 uczestników. W 2013 roku w konferencji udział wzięli rektorzy i przedstawiciele uniwersytetów, instytucji rządowych oraz otoczenia biznesu m.in. z Turcji, Grecji, Węgier, Rumunii, Włoch, Rosji, Ukrainy, Kirgistanu i Kazachstanu. Konferencji towarzyszyło także I Międzynarodowe Forum Gospodarcze, którego celem jest rozwój szeroko pojętej współpracy nauki i biznesu.

Zapraszamy na stronę internetową Konferencji Jeden świat - wiele kultur

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]