Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Klinika Prawa

Klinika Prawa utworzona w 2013 roku na wyraźne zapotrzebowanie społeczne oraz w związku z aktywnością i wolą społeczności akademickiej Uczelni w zakresie realizowania misji Uczelni i Wydziału Prawa i Administracji. Świadomość prawna obywateli w Polsce notowana na bardzo niskim poziomie oraz funkcjonujące w społeczeństwie przeświadczenie o wysokich kosztach usług prawnych, jest główną przyczyną niekorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Podstawowym celem pionierskiej tego typu inicjatywy w Bydgoszczy jest pomoc osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z porady radców prawnych czy adwokatów. Cenne doświadczenia zdobyte w ten sposób przez studentów procentują w przyszłości nie tylko doskonałym przygotowaniem praktycznym do pracy w wymarzonym zawodzie, ale stanowi także fundament dla kształtowania właściwych postaw obywatelskich i charakteru studentów.

Studenci kierunku prawo oraz administracja pod opieką merytoryczną i koordynacją nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji udzielają nieodpłatnych porad prawnych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego mieszkańcom miasta Bydgoszczy, pomocy w redagowaniu pism procesowych, wniosków oraz innych dokumentów skierowanych do sądów powszechnych oraz organów administracji. Klinika Prawa współpracuje także z Diecezjalną Poradnią Specjalistyczną w Diecezji Bydgoskiej, co z pewnością pozwala na dotarcie do osób szczególnie tej pomocy potrzebujących. Oprócz tego do misji i zadań Kliniki Prawa należy podejmowanie działań zmierzających do wzrostu świadomości prawnej wśród mieszkańców miasta Bydgoszczy i regionu oraz popularyzowaniu wiedzy z zakresu prawa i nauk administracyjnych wśród młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. Temu służyć ma Program Edukacyjny Kliniki Prawa ,,Prawo na co dzień”, w ramach którego studenci w porozumieniu z dyrekcjami szkół ponadgimnazjalnych będą prowadzili warsztaty dla uczniów.

Więcej informacji na profilu studenckim Kliniki Prawa:

https://www.facebook.com/SKNKlinikaPrawaKPSW

 

Studenckie Koło Naukowe „Klinika Prawa”

zapraszamy do kontatku:   e-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/SKNKlinikaPrawaKPSW lub listownie: Klinika Prawa APK,
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]