Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Międzynarodowe Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych

Rozwój mobilności, wypracowanie wspólnych rozwiązań z partnerami zagranicznymi w ramach partnerstw strategicznych, wdrożenie wspólnych programów studiów, poszerzenie współpracy z krajami sąsiadującymi i azjatyckimi to tylko część kluczowych elementów strategii Uczelni przewidzianej na kolejne lata. W listopadzie 2013 roku KPSW zainicjowała podpisanie porozumienia powołującego Międzynarodowe Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych, którego celem jest usprawnienie i pogłębienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi oraz ich otoczeniem w oparciu o Międzynarodową Sieć Uniwersytetów i Szkół Wyższych.

Członkowie Konsorcjum realizują współpracę w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć w obszarze działalności naukowo-badawczej, wymiany doświadczeń w ramach działalności dydaktycznej oraz prowadzenia wspólnych starań na rzecz rozwoju przestrzeni edukacyjnej, ekonomicznej, kulturowej i sportowej. Podejmowane inicjatywy mają służyć poprawie jakości i efektywności systemów edukacyjnych, otwarciu na środowisko i świat, rozwojowi szeroko rozumianej współpracy z otoczeniem biznesowym w celu wzmocnienia konkurencyjności uczelni na rynku edukacyjnym oraz zapewnieniu właściwej konwergencji trzech elementów trójkąta wiedzy, który łączy obszary badań naukowych, szkolnictwa oraz biznesu w zintegrowaną sieć innowacji. Ponadto ideą Konsorcjum jest wykorzystanie sieci uniwersyteckiej do nawiązania współpracy międzynarodowej podmiotów w sferze biznesu, kultury, sportu i innych obszarów życia społeczno – gospodarczego np. poprzez organizowane Forum Gospodarcze, targi, sympozja, spotkania kulturalne itp. Uroczyste podpisanie porozumienia powołującego Międzynarodowe Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych odbyło się podczas IV edycji konferencji „Jeden świat - wiele kultur”.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]