Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pracownia Mentoringu Rozwojowego

Pracownia Mentoringu Rozwojowego powstała na Wydziale Pedagogicznym KPSW w oparciu o zgłoszone przez młodzież oczekiwania w zakresie konstruowania swojej kariery zawodowej i życiowej oraz oczekiwania pracodawców. Cele Pracowni Mentoringu Rozwojowego skupiają się wokół opieki nad uczniami (również z niepełnosprawnością) w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i życiowej zgodnej z preferencjami i predyspozycjami zawodowymi, doskonalenia kompetencji społeczno-zawodowych młodzieży potrzebnych w życiu i w pracy, wsparcia pedagogiczno-psychologicznego w zakresie trudności życiowych i zawodowych oraz inspirowania dzieci i młodzieży do działalności naukowej (tutoring uniwersytecki). W ramach pracowni działają dwa punkty:

  • Punkt Informacji i Porady Zawodowej dla mieszkańców Bydgoszczy - prowadzone są bezpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu doradztwa kariery zawodowej dla mieszkańców Bydgoszczy,
  • Punkt Informacji i Porady Zawodowej dla pracodawców z Regionu - aktualizujemy bazy danych pracodawców i przedsiębiorców. Wspieramy pracodawców w zakresie: udzielania porad w kwestii rekrutacji i selekcji pracowników, pomocy w rozwiązywaniu problemów pracowniczych itp.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]