Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Uniwersytet Dzieci "ALFA” i Uniwersytet Międzypokoleniowy "OMEGA”

W 2012 roku swoją działalność rozpoczął Uniwersytet Dzieci „ALFA”, czyli pierwsza uczelnia w kraju, której oferta została przygotowana dla dzieci i przez dzieci. Projekt ten jest wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Ideą stworzenia Uniwersytetu Dzieci „ALFA” jest pobudzenie najmłodszych do studiowania – poznawania nowych obszarów wiedzy i rozwijania pasji, ale także wprowadzenie w akademicki świat i zapoznanie z uniwersyteckimi tradycjami. Władza rektorska i dziekańska na Uniwersytecie Dzieci „ALFA” jest w rękach dzieci. Nazwy działających wydziałów odpowiadają ich zainteresowaniom, a realizowane podczas zjazdów wykłady i warsztaty dotyczą tematów wskazanych przez najmłodszych. Do prowadzenia zajęć młodzież zaprasza swoich rówieśników, nauczycieli, wykładowców KPSW, a także rodziców. Nad stroną merytoryczną przygotowywanych zjazdów czuwa Wydział Pedagogiczny KPSW oraz nauczyciele NSP nr 1.

W KPSW funkcjonuje również Uniwersytet Międzypokoleniowy „OMEGA”, który powstał przy współpracy z partnerami z regionu i Uniwersytetem Dzieci ”ALFA”. Obecnie w ramach „OMEGI” działa 16 wydziałów, których funkcję symbolicznych dziekanów pełnią lokalni liderzy społeczni. Nauczyciele i studenci mają możliwość realizowania się w tej unikatowej formule. Uniwersytet realizuje misję kulturową szkolnictwa wyższego, angażując się na rzecz animacji otoczenia społecznego. To pierwsza tego typu propozycja przygotowana dla i przez osoby reprezentujące różne pokolenia.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]