Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dlaczego warto studiować Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną na AKP?
• uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole, przedszkolu, żłobku, itp.
• możliwość dodatkowego doskonalenia umiejętności na kursach specjalistycznych, studiach podyplomowych organizowanych przez AKP na preferencyjnych zasadach
• poznanie różnych metod edukacyjnych np. Regio Emilia, Marii Grzegorzewskiej, Montessorii
• zajęcia prowadzone m.in. przez specjalistów - praktyków z rożnych obszarów rozwoju dziecka
• projektowanie własnego rozwoju zawodowego przy wsparciu Uczelni (seminaria, staże, konferencje, instytucje współpracujące z kraju i zagranicy; wyjazdy ERASMUS+)

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Studia nauczycielskie - zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• prowadzenia edukacji: językowej, matematycznej, przyrodniczej i ekologicznej w zakresie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotów artystycznych
• teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej
• dokonywania diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• dydaktyki pierwszych lat nauczania
• psychologii wychowawczej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
• wykorzystywania w pracy pedagogiki zabawy i dramy umiejętności interpersonalnych i wychowawczych

Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu kierunku:
• w szkole w klasach 1-3,
• w przedszkolu,
• instytucjach organizujących czas wolny dzieciom,
• możesz też prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej i innych form zgodnych z aktualnym stanem
prawnym,
• w poradniach pedagogicznych i innych poradniach,
• w redakcjach czasopism pedagogicznych.

 


Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]