Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Moduły na kierunku Pedagogika


Szczegółowe informacje
 

Kierunek pedagogika oferuje moduły skierowane do osób, które chcą pracować z dziećmi i starszymi, osobami z niepełnosprawnością, ale także zajmować się profilaktyką społeczną, pedagogiką specjalistyczną i terapeutyczną, psychoterapią, opieką nad rodziną, pomocą postpenitencjarną, wiktymologią i kryminologią. Nasi wykładowcy przygotują także do wystąpień publicznych i autoprezentacji, prowadzenia mediacji i negocjacji, nauczą kultury w biznesie. Dla osób planujących pracę w międzynarodowym środowisku, a także w szczególności dla cudzoziemców proponujemy warsztat międzykulturowy, kanon kultury polskiej i kanon kultury europejskiej.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]