Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prawo 5-letnie jednolite magisterskie

1. Dlaczego warto studiować Prawo na AKP?

§ wykwalifikowana, doświadczona kadra akademicka, specjaliści, praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze
§ możliwość kontynuacji nauki w Kolegium Doktorskim
§ przygotowanie do egzaminów na aplikacje (sukcesy absolwentów na egzaminach wstępnych na aplikacje)
§ nasi dotychczasowi absolwenci osiągali najwyższe wyniki
na egzaminach na aplikacje oraz studiują w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
§ Studenckie Koło Naukowe „Klinika Prawa” – nabywanie kompetencji w ramach udzielania porad prawnych

2. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

§ poszczególnych dziedzin prawa przedmiotów dogmatycznych
§ praktycznego stanowienia i funkcjonowania prawa
§ teorii i filozofii prawa oraz doktryn polityczno-prawnych
§ ochrony praw człowieka oraz organów ochrony prawnej
§ dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego
§ wykorzystywania zagadnień metodologicznych oraz historyczno-prawnych
§ rozumienia i stosowania aktów normatywnych
§ warsztatu pracy prawnika, nauki konstruowania pism procesowych, negocjacji, retoryki i innych narzędzi komunikacji
§ zasad i regulacji określających funkcjonowanie organów państwa, instytucji unijnych oraz międzynarodowych
§ znajomości języków obcych, w tym umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym
§ zagadnień dotyczących nauk społecznych i ekonomicznych

3. Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

§ kancelarie (np. jako członek zespołu opracowującego różnorodne zagadnienia prawnicze)
§ organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
§ korporacje ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
§ administracja rządowa
§ urzędy i izby skarbowe
§ policja


4. Instytucje współpracujące:

§ Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
§ Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy
§ Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszcz


 

Zasady Rekrutacji

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]