Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej Collegium Polonica oferuje cudzoziemcom możliwość uczenia się i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz zdobycia wiedzy z zakresu polskiej kultury i historii. Oferuje kursy dostosowane do potrzeb i możliwości studenta: semestralne, roczne (intensywne) oraz letnie, wzbogacone programem kulturalnym i sportowym. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim lub włoskim. W ofercie znajdują się także moduły kształcenia: Kanon kultury polskiej, Kanon kultury europejskiej, Warsztat międzykulturowy. Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej organizowana jest przez Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych i Centrum dla Studentów Zagranicznych AKP.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]