Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rekrutacja na studia podyplomowe

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie do pobrania,
  • odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 1 zdjęcie,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 
    (Santander Bank Polska S.A., nr konta 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000).

Wysokość opłaty rekrutacyjnej podana w opisie danego kierunku studiów.

 

Zgłoszenia:

Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57,

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, tel. 52 339-30-27, 797-328-421, [email protected]

Uwaga!

Wszystkie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych AKP, zbudowane są wg kryteriów prawnych MNiSW.

Studentom i absolwentom AKP przysługują zniżki na studia podyplomowe!

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]