Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zasady rekrutacji

KLIKNIJ TUTAJ Elektroniczny formularz zapisów on-line poprowadzi Ciebie przez kolejne etapy rekrutacji.

 

Studentem Akademii Kujawsko-Pomorskiej może zostać każdy, kto posiada świadectwo dojrzałości. 

Rekrutacja na studia I stopnia

Myślisz o studiach? Chcesz poszerzyć horyzonty? Zdałeś maturę? Wejdź na nasz Portal Rekrutacyjny (kpsw.edu.pl/rekrutacja) i z oferty studiów I lub II stopnia wybierz interesujący Cię kierunek oraz moduł z zakresu studiów.

Zapisać się na studia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej możesz na różne sposoby:

A - za pośrednictwem operatora pocztowego

Bza pomocą portalu ePUAP

C - osobiście

Regulamin studiów dostępny jest na stranie bip KPSW.

KROK I

 

KROK I - Wypełnienie ankiety osobowej oraz podania

Ankietę osobową oraz podanie możesz wypełnić on-line przez stronę internetową SRS lub pobrać, wydrukować i uzupełnić → Ankieta osobowa + podanie

ELEKTRONICZNY FORMULARZ - instrukcja

Etap 1. Wybór kierunku - w tym miejscu określasz:

  • formę studiów, czyli to, czy chcesz studiować stacjonarnie (dziennie) czy niestacjonarnie (zaocznie, zajęcia średnio dwa razy w miesiącu w weekendy),

  • rodzaj studiów - licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie jednolite np. prawo,

  • kierunek i zakres, który Ciebie interesuje

Etap 2. Dane osobowe - w tym miejscu wpisujesz swoje podstawowe dane osobowe.

Etap 3. Dane teleadresowe - zadbaj o podanie aktualnych danych do kontaktu w celu uniknięcia problemów z komunikacją.

Etap 4. Dane dodatkowe - podaj m. in. nazwę szkoły/uczelni jaką ukończyłeś, a także określ język obcy, którego naukę chcesz kontynuować.

Etap 5. Wydruk formularza - w tym miejscu z danych, które wpisałeś system automatycznie wygeneruje wniosek przyjęcia na studia; sprawdź jego poprawność, wydrukuj i podpisz.

 

 

KROK II

 

KROK II - Dostarczenie wypełnionej ankiety osobowej z podaniem oraz wymaganymi dokumentami

Po wypełnieniu ankiety osobowej oraz podania masz 14 dni na dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji.

 

Możesz to zrobić:

A. za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając komplet dokumentów na adres: Biuro Rekrutacji AKP, ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz

B. składając podpis zaufany/podpis kwalifikowany w portalu ePUAP

Instrukcja:

1. Wypełnij i podpisz ankietę osobową wraz z podaniem, dostępną na stronie Uczelni Ankieta osobowa + podanie

2. Wymagane dokumenty (m.in.: dyplom, świadectwo maturalne, suplement) skseruj i dopisz klauzulę „Potwierdzam zgodność z oryginałem” i złóż podpis.

3. Cały komplet zeskanuj i zapisz w jednym pliku np. w formacie PDF.

4. Podpisz dokumenty podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym za pomocą serwisu np. moj.gov.pl (więcej informacji)

→ Wejdź na serwis moj.gov.pl link

→ Wybierz „PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT”

→ „WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU” - wgraj swój dokument wcześniej zapisany w jednym pliku w formacie PDF, następnie wybierz „PODPISZ”

→ zaloguj się na swój profil zaufany

→ „Podpisz podpisem zaufanym”, następnie kliknij „POTWIERDZAM”

→ pobierz i „Zobacz dokument”

5. Zaloguj się na portal ePUAP w celu przesłania wcześniej przesłanych dokumentów.

→ wybierz „Katalog spraw”

→ odszukaj Akademię Kujawsko-Pomorską wpisując kod pocztowy 85-023

→ wybierz sprawę do załatwienia „Sprawy ogólne”, potem „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – starty wzór”, następnie „Załatw sprawę”

→ wybierz adresata „AKP”

→ popraw dane – uzupełnij o swój adres

→ ustaw rodzaj pisma na „Podanie”

→ wpisz tytuł „o przyjęcie na studia

→ uzupełnij treść: Proszę o przyjęcie na studia na kierunek:……………………….., I stopnia/II stopnia*, na studia stacjonarne/niestacjonarne*

→ dodaj załącznik (wcześniej podpisane dokumenty przez portal moj.gov.pl)

→ sprawdź wszystkie dane i „podpisz podpisem zaufanym”

→ wyślij do nas dokumenty

6. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu następnego dnia roboczego.

 

*wybrać odpowiednie

 

C. osobiście - dostarczając wypełnioną i podpisaną ankietę osobową i podanie wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Rekrutacji AKP.

Dokumenty przekazywane osobiście pracownikom KPSW powinny być zabezpieczone opakowaniem zewnętrznym, które po przekazaniu można bezpiecznie zutylizować.

 

 

KROK III

 

KROK III Czekaj na telefon z naszej strony, z informacją o przyjęciu na studia, odbierz decyzję i podpisz umowę o naukę.

 

Biuro Rekrutacji

pokój 3B (parter) w budynku B

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

czynne:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8:00-16:00

 ☎  500 149 149, 52 322 0 322, @  [email protected]
 


 

 

Rekrutacja na studia II stopnia

KROK I

 

Myślisz o studiach? Skończyłeś studia I stopnia i chcesz kontynuować naukę, ale nie wiesz na co się zdecydować? Wejdź na nasz Portal Rekrutacyjny (kpsw.edu.pl/rekrutacja) i z oferty studiów I lub II stopnia wybierz interesujący Cię kierunek oraz moduł z zakresu studiów.

Zapisać się na studia w Akademii Kujawsko-Pomorskiej możesz na różne sposoby:

A - za pośrednictwem operatora pocztowego

Bza pomocą portalu ePUAP

C - osobiście

 

I KROK - Wypełnienie ankiety osobowej oraz podania

Ankietę osobową oraz podanie możesz wypełnić on-line przez stronę internetową "SRS" (tu jest link) lub pobrać, wydrukować i uzupełnić. (Ankieta osobowa + podanie)

ELEKTRONICZNY FORMULARZ - instrukcja

Etap 1. Wybór kierunku - w tym miejscu określasz:

  • formę studiów, czyli to, czy chcesz studiować stacjonarnie (dziennie) czy niestacjonarnie (zaocznie, zajęcia średnio dwa razy w miesiącu w weekendy),

  • rodzaj studiów - licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie jednolite np. prawo,

  • kierunek i zakres, który Ciebie interesuje

Etap 2. Dane osobowe - w tym miejscu wpisujesz swoje podstawowe dane osobowe.

Etap 3. Dane teleadresowe - zadbaj o podanie aktualnych danych do kontaktu w celu uniknięcia problemów z komunikacją.

Etap 4. Dane dodatkowe - podaj m. in. nazwę szkoły/uczelni jaką ukończyłeś, a także określ język obcy, którego naukę chcesz kontynuować.

Etap 5. Wydruk formularza - w tym miejscu z danych, które wpisałeś system automatycznie wygeneruje wniosek przyjęcia na studia; sprawdź jego poprawność, wydrukuj i podpisz.

 

KROK II

 

II KROK - Dostarczenie wypełnionej ankiety osobowej z podaniem oraz wymaganymi dokumentami (uzupełnimy o link do zakładki z wymaganymi dokumentami)

Po wypełnieniu ankiety osobowej oraz podania masz 14 dni na dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji.

 

Możesz to zrobić:

A. za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając komplet dokumentów na adres: Biuro Rekrutacji AKP, ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz

B. składając podpis zaufany/podpis kwalifikowany w portalu ePUAP

Instrukcja:

1. Wypełnij i podpisz ankietę osobową wraz z podaniem, dostępną na stronie Uczelni: Ankieta osobowa + podanie

2. Wymagane dokumenty (m.in.: dyplom, świadectwo maturalne, suplement) skseruj i dopisz klauzulę „Potwierdzam zgodność z oryginałem” i złóż podpis.

3. Cały komplet zeskanuj i zapisz w jednym pliku np. w formacie PDF.

4. Podpisz dokumenty podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym za pomocą serwisu np. moj.gov.pl (więcej informacji)

→ Wejdź na serwis moj.gov.pl link

→ Wybierz „PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT”

→ „WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU” - wgraj swój dokument wcześniej zapisany w jednym pliku w formacie PDF, następnie wybierz „PODPISZ”

→ zaloguj się na swój profil zaufany

→ „Podpisz podpisem zaufanym”, następnie kliknij „POTWIERDZAM”

→ pobierz i „Zobacz dokument”

5. Zaloguj się na portal ePUAP w celu przesłania wcześniej przesłanych dokumentów.

→ wybierz „Katalog spraw”

→ odszukaj Akademię Kujawsko-Pomorską wpisując kod pocztowy 85-023

→ wybierz sprawę do załatwienia „Sprawy ogólne”, potem „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – starty wzór”, następnie „Załatw sprawę”

→ wybierz adresata „AKP”

→ popraw dane – uzupełnij o swój adres

→ ustaw rodzaj pisma na „Podanie”

→ wpisz tytuł „o przyjęcie na studia”

→ uzupełnij treść: Proszę o przyjęcie na studia na kierunek:……………………….., I stopnia/II stopnia*, na studia stacjonarne/niestacjonarne*

→ dodaj załącznik (wcześniej podpisane dokumenty przez portal moj.gov.pl)

→ sprawdź wszystkie dane i „podpisz podpisem zaufanym”

→ wyślij do nas dokumenty

6. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu następnego dnia roboczego.

 

*wybrać odpowiednie

 

C. osobiście - dostarczając wypełnioną i podpisaną ankietę osobową i podanie wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Rekrutacji AKP.

Dokumenty przekazywane osobiście pracownikom KPSW powinny być zabezpieczone opakowaniem zewnętrznym, które po przekazaniu można bezpiecznie zutylizować. (zostawię do wyjaśnienia z P. Rektor)

 

KROK III

 

KROK III Czekaj na telefon z naszej strony, z informacją o przyjęciu na studia, odbierz decyzję i podpisz umowę o naukę.

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.

 

 

 

 

Biuro Rekrutacji

pokój 3B (parter) w budynku B

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

 

 

 

czynne:

 

Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8.00-18.00
 Środa: 8.00-17.00
Czwartek: 8.00-18.00
Piątek: 8:00-17:00
 ☎  500 149 149, 52 322 0 322
 @  [email protected]

 

 

 

 

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]