Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kajakowy Spływ Papieski

X Kajakowy Spływ Papieski już 10 czerwca !

 

Zapraszamy na X już edycję Kajakowego Spływu Papieskiego, którego organizatorem jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja „Wiatrak” oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kobiak. Tegoroczny spływ odbędzie się 10 czerwca 2017 r. (sobota).

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja br. albo do wyczerpania miejsc za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Po tym terminie będziemy przyjmować na listę rezerwową.

Spływ Papieski adresowany jest do miłośników przyrody, a w szczególności mieszkańców Kujaw i Pomorza, społeczności akademickiej z naszego regionu, młodzieży oraz wszystkich pasjonatów turystyki kajakowej. Uczestnicy zejdą na wodę w miejscowości Mylof i jak co roku, pokonają odcinek około 27 km, aż do Woziwody.

.

Idea spływu

I Spływ Papieski rzeką Brdą odbył się w roku 2008 a organizatorem Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Kolejne kontynuują cykl corocznych spływów kajakowych, upamiętniających pobyt Karola Wojtyły na kujawsko-pomorskich szlakach wodnych, a w szczególności jego zamiłowanie do rzeki Brdy. Czerwcowy termin spływu pozwala zachować w pamięci wizytę Jana Pawła II w Bydgoszczy w 1999 roku. Jest również wyjątkową okazją do obcowania z pięknem i bogactwem przyrody oraz do wzmocnienia swych sił, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Od 2015 roku współorganizatorem Kajakowego Spływu Papieskiego jest Fundacja”Witarak”.

Inicjatywa ta promuje rozwój turystyki kajakowej na Brdzie oraz na innych szlakach wodnych naszego regionu. Jej głównym zadaniem jest propagowanie aktywnej rekreacji połączonej
z kontemplacją przyrody w duchu nauki papieskiej. Spływ promuje także aktywność sportowo-rekreacyjną, która służący profilaktyce zdrowotnej. 

Spływ adresowany jest do społeczności akademickich, młodzieży oraz mieszkańców Bydgoszczy i regionu.

Program

Program X  Spływu Papieskiego na trasie Mylof-Woziwoda

(długość trasy ok. 30 km) 10 czerwca 2017 r. 

 • godz. 7:20 - zbiórka parking KPSW, ul. Toruńska 55-57

 • 7.45- wyjazd autokarami z Bydgoszczy do Mylofu. Po drodze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz podział na grupy i kajaki

 • 09.30 – przyjazd na zaporę w Mylofie

 • 10.00 – rozpoczęcie pierwszego odcinka spływu (ok. 7 km)

 • 11.30 – pierwszy postój w Rytlu, krótka przerwa na posiłek

 • 12.00-13:45 – drugi odcinek spływu Brdą . Po przepłynięciu ok. 10 km przerwa w Brdzie

 • 13.45- 15:45 - przerwa w Brdzie

Msza Św. i ciepły posiłek

UWAGA! OSADY KAJAKOWE, KTÓRE NIE BĘDĄ W STANIE WYPŁYNĄĆ Z BRDY O GODZ. 15.45, KOŃCZĄ SPŁYW W TYM MIEJSCU, ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA. UCZESTNICY ZOSTANĄ PRZEWIEZIENI AUTOKAREM.

 • 15.45 – trzeci odcinek spływu Brda-Woziwoda (ok.10 km).

 • 17.30 - lądowanie w Woziwodzie

Pakowanie sprzętu

 • 18.00 - odjazd autokarów

 • 19.30 - przewidywane przybycie do Bydgoszczy

UWAGA: Plan ma charakter orientacyjny i Organizatorzy zastrzegają sobie wprowadzenie zmian ze względu na warunki atmosferyczne oraz dla dobra, a szczególnie bezpieczeństwa Uczestników Spływu. Osoby które się spóźnią dojeżdżają na własny koszt.

Konkurs

Tematy do wyboru na konkurs napisania eseju

(preferowana forma 1 kartka dwustronna):

 

1. Totus Tuus, Maryjo. Jak te słowa Jan Paweł II realizował w czasie swojej posługi i jaką drogę nam wskazywał. (z wykorzystaniem encykliki Redemtoris Mater i innych wypowiedzi Jana Pawła II.

 

2. Zobaczyć brata w człowieku - posługa św. Jana Pawła II i św. br. Alberta. Opisz cechy wspólne ich posługiwania (z wykorzystaniem utworu "Brat naszego Boga" oraz wypowiedzi Jana Pawła II podczas kanonizacji br. Alberta).

  

Materiały:

 

- Encyklika Redemptoris Mater - tutaj

- Święty Brat Albert – tutaj

 

Zwycięzca najciekawszego eseju otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Biskupa Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawę.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie z odpowiedziami na poniższe pytania oraz wskazane dane osobowe proszę przesłać na adres e-mail: [email protected] .

 

Formularz zgłoszeniowy: pobierz tutaj

 

Regulamin uczestnictwa w spływie : tutaj

Oświadczenia dla uczestników spływu:

Opłaty

Cena uczestnictwa w spływie:

 1. dla studentów – 40 zł

 2. dla pozostałych uczestników – 90 zł

 

Termin spływu: 10 czerwca 2017 roku

Miejsce/trasa spływu: Mylof Zapora-Woziwoda

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: [email protected]. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy we wskazanym terminie wpłacić na konto KPSW opłatę z tytułu uczestnictwa w spływie, podając w tytule przelewu: opłata za uczestnictwo w X Spływie Papieskim, imię i nazwisko uczestnika.

Nie ma możliwości zapłaty gotówką w dniu wyjazdu. Nie później niż do dnia 2 czerwca 2017 roku

W przypadku pozyskania innych sponsorów opłata za Spływ Papieski ulegnie obniżeniu.

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do upływu terminu przesyłania zgłoszeń to jest do dnia 31 maja 2017 roku albo do wyczerpania miejsc. Po tym terminie będziemy przyjmować na listę rezerwową. Liczba miejsc ograniczona – 100 osób !!!

Cena wyjazdu obejmuje: koszty organizacyjne, wynajem sprzętu, profesjonalną pomoc i obsługę, transport autobusowy z i do Bydgoszczy, ciepły posiłek.

W przypadku małych dzieci (które płynąć będą z obojgiem opiekunów w jednym kajaku) istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za spływ lub pobrania części opłaty za spływ (np. transport, posiłek).

Uiszczona opłata będzie zwracana jedynie w wypadku odwołania spływu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego KPSW.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
81 1240 3493 1111 0010 1683 2492

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt [email protected]

Kontakt

Biuro Rektora i Prezydenta

Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, budynek B, II piętro

85-023 Bydgoszcz

Tel. 52 365 84 26 lub 510 993 084

e-mail: [email protected]

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]