Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Informacje - kwestura

1.  Konta do wpłat czesnego

Konto dla kandydatów i studentów nie posiadających indywidualnych numerów kont bankowych:

  • Bank Pekao S.A. 85 1240 3493 1111 0000 4306 4843
  • Santander Bank Polska S.A. 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000

Konto dla kandydatów i słuchaczy Studiów Podyplomowych

  • Santander Bank Polska S.A. 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000

 

2. Faktury

W celu otrzymania faktury za opłacone czesne prosimy zgłaszać do Kwestury pisemne wnioski o wystawienie faktury przed dokonaniem wpłaty za semestr nie później niż przed rozpoczęciem semestru.

Druk wniosku o wystawienie faktury znajduję się tutaj

 

3. Zmiana formy czesnego na studiach I i II stopnia

W celu zmiany formy płatności rat czesnego w kolejnym roku akademickim należy wypełnić i przekazać do Kwestury poniższy załącznik w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku.

Załącznik: Deklaracja dot. zmiany sposobu płatności

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]