Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rzecznik akademicki

dr Marta Czakowska

ul. Toruńska 55-57, budynek B, II piętro, pok. 209 B
85-023 Bydgoszcz

  52 365 84 50
  [email protected]

 Rzecznik akademicki zajmuje się przede wszystkim:

  1.  upowszechnianiem wysokich standardów etycznych oraz metodami rozwiązywania sporów opartych na zasadzie mediacji wśród społeczności akademickiej,
  2. wspomaganiem stron w rozwiązywaniu konfliktów,
  3. wspieraniem jednostkowych członków społeczności akademickiej w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle funkcjonowania Uczelni,
  4.  wskazywania oraz kontaktem z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w celu uzyskania stosownej informacji lub wyjaśnienia sprawy,
  5. gromadzeniem i udostępnianiem informacji nt. regulacji obowiązujących na Uczelni oraz ogólnych zasad jej funkcjonowania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]