Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Stypendia

W ramach systemu motywacyjnego nasi studenci mogą skorzystać z szeregu zniżek i ulg w opłacie czesnego. Dzięki nim osoby osiągające dobre wyniki w nauce oraz aktywnie działające w organizacjach studenckich, kołach naukowych, uczelnianym radiu i telewizji, chórze oraz pracujące na rzecz swoich wydziałów, mają możliwość studiowania w KPSW bezpłatnie. Oprócz stypendiów z budżetu Państwa, studenci mogą korzystać ze stypendiów Prezydenta KPSW – za działalność sportową, artystyczną, naukową. Wprowadzony przez Uczelnię system, zyskał uznanie organizatorów konkursu "Dobre Stypendia 2010" - Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Moje Stypendium. KPSW została zwycięzcą tego konkursu na etapie ogólnopolskim w kategorii "Programy stypendialne uczelni wyższych i szkół ponadgimnazjalnych", pokonując inne uczelnie publiczne i niepubliczne w kraju. 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]