Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Zobacz: ADMINISTRACJA studia magisterskie


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ (NR 1269)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-20
Oferta ważna do:
2024-05-22
Wynagrodzenie brutto: od 27,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 238
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
wykształcenie min. średnie i roczne doświadczenie na podobnym stanowisku znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego prawo jazdy kat. B gotowość do wykonywania pracy na terenie Bydgosczy, Tych i terenie Polski
Pracodawca:
INSCARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ASYSTENT/KA ZARZĄDU (NR 1288)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-06-01
Oferta ważna do:
2024-05-24
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), administracyjne
Wymagania:
min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, podstawowa znajomość języka angielskiego, energiczność, kreatywność, komunikacja, prawo jazdy kat. B+własne auto
Pracodawca:
BIURO MEDIACYJNO PRAWNE "FEDUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK BIUROWY ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA NIEMIECKIEGO (NR 1157)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-04-25
Oferta ważna do:
2024-05-25
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 do 6 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
praca w biurze na podobnym stanowisku, znajomość języka niemieckiego
Pracodawca:
BM GRUPA ŻUBKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE INFRASTRUKTURY (ODDZIAŁ BUDOWNICTWA SPECJALNEGO) (NR 1371)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-06-17
Oferta ważna do:
2024-05-27
Wynagrodzenie brutto: od 5 519,93 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego - Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - Umiejętności niezbędne: obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, obsługi komputera i urządzeń biurowych, stosowania prawa w praktyce - W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, budowlane lub geodezyjne pozostałe wymagania dodatkowe: - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 - Znajomość przepisów: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami - Umiejętności dodatkowe: redagowania pism urzędowych
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW (ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I PASZPORTÓW) (NR 1370)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-06-17
Oferta ważna do:
2024-05-27
Wynagrodzenie brutto: od 5 091,48 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e - wykształcenie: wyższe, pozostałe wymagania niezbędne: - 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej, - znajomość przepisów: ustawy o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dowodach osobistych (rozdziały od 1 do 5), ustawy o ewidencji ludności (rozdziały od 1 do 5), kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Tytuł II, Dział Ia, Rozdział II, Oddział 2, ustawy o służbie cywilnej, - w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później; osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r., - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, d o d a t k o w e - umiejętności dodatkowe: obsługi komputera i urządzeń biurowych, obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office.
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW (ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I PASZPORTÓW PUNKT PASZPORTOWY INOWROCŁAW) (NR 1369)

Miejscowość
Inowrocław - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-06-17
Oferta ważna do:
2024-05-27
Wynagrodzenie brutto: od 5 091,48 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej - Znajomość przepisów: ustawy o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dowodach osobistych (rozdziały od 1 do 5), ustawy o ewidencji ludności (rozdziały od 1 do 5), kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Tytuł II, Dział Ia, Rozdział II, Oddział 2, ustawy o służbie cywilnej - W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - Umiejętności dodatkowe: obsługi komputera i urządzeń biurowych, obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH (NR 1311)

Miejscowość
Nowa Wieś Wielka - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-06-15
Oferta ważna do:
2024-05-27
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) korzystanie z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) nieposzlakowana opinia, 5) wykształcenie wyższe, 6) minimum 5 lata stażu pracy, w tym minimum 3 lata pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych, 7) znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie (generatory wniosków), wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu (system SL), poparte doświadczeniem kandydata, 8) znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych, 9) ukończenie kursów/szkoleń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej, 10) znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym, 11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku. Wymagania dodatkowe: 1) predyspozycje osobowościowe - samodzielność, - odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania, - dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz, - umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej, - umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres, - inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie, 2) umiejętności i predyspozycje zawodowe: - umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku), - umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, - ukończone formy doskonalenia zawodowego, w szczególności z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, - dotychczasowa praca w administracji samorządowej lub rządowej, - doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych dodatkowy atut to udokumentowanie osiągnięć kandydata w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację konkretnych projektów z funduszy Unii Europejskiej.
Pracodawca:
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
PRACOWNIK BIUROWY (NR 1198)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-04-29
Oferta ważna do:
2024-05-28
Wynagrodzenie brutto: od 2 500 do 3 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 20
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
- znajomość języka angielskiego, atutem będzie: - znajomość języka niemieckiego, - znajomość programu Subiekt GT (istnieje możliwość przyuczenia do jego obsługi),
Pracodawca:
"TOPBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK BIUROWY (NR 1368)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-06-01
Oferta ważna do:
2024-05-30
Wynagrodzenie brutto: od 27,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
min. roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
Pracodawca:
IMA GEFEST Sp. z o.o.
PRACOWNIK BIUROWY- DORADCA KLIENTA

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-06
Oferta ważna do:
2024-06-08
Stypendium brutto: 1 790,3 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
obsługa komputera w zakresie podstawowym
Pracodawca:
kontakt przez PUP

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]