Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Filologia

1. Dlaczego warto studiować Filologię na AKP?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów
 • programy kształcenia przewidują co najmniej 600 godzin praktycznej nauki języka obcego
 • w toku studiów będziesz mieć okazję udziału w konferencjach naukowych, warsztatach, kursach
 • oferujemy wymianę studencką i praktyki międzynarodowe m.in. w ramach programu Erasmus+
 • wyposażamy w kompetencje niezbędne na rynku pracy
 • moduły kształcenia wybierane w ramach zakresu rozszerzają wiedzę i umiejętności naszych absolwentów.  

2. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • zaawansowanej znajomości wybranego języka obcego
 • naturalnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • kultury, historii i literatury obszaru językowego specjalności głównej
 • praktycznej znajomości drugiego języka
 • zaawansowanej znajomości trzeciego języka w przypadku skorzystania z możliwości wyboru drugiej specjalności

3. Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • instytucje edukacyjne, oświatowe, kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym
 • instytucje międzynarodowe wymagające pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • firmy z branży IT
 • agencje tłumaczeniowe
 • wydawnictwa książkowe i prasowe
 • środki masowego przekazu, portale informacyjne i internetowe

4. Moduły

 • translatoryka - biznes - nowe media
 • język w prawie i biznesie
 • wybrany język orientalny
 • kultura - biznes - turystyka

 

 

 

 

Zasady Rekrutacji

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]