Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Finanse i Rachunkowość

Po ukończeniu kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• makro i mikroekonomii, bankowości, ubezpieczeń, prawa finansowego, zarządzania instytucjami finansowymi
• zasad funkcjonowania systemu finansowego, podstaw ekonomii, zasad prowadzenia rachunkowości
• systemu podatkowego, prawnego i formalnych podstaw funkcjonowania systemu rachunkowości i finansów
• funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych
• używania metod i narzędzi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
• analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych
• przygotowania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji
• interpretowania danych z dokumentów i sprawozdań finansowych oraz prowadzenia efektywnej analizy ekonomiczne
 

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 

Szczegółówe informacje


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

INSPEKTOR (NR 3711)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-12-01
Oferta ważna do:
2023-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
zwiększone umiejętności interpersonalne mile widziane doświadczenie w ubezpieczeniach społecznych
Pracodawca:
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE W BYDGOSZCZY
KSIĘGOWA/Y (NR 3669)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-12-15
Oferta ważna do:
2023-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
wykształcenie średnie lub wyższe: ekonomiczne, administracyjne, rachunkowość, min. 2-letnie doświadczenie w księgowości - WARUNEK KONIECZNY, znajomość zagadnień finansowo-księgowych
Pracodawca:
Bydgoskie Centrum Sportu
KSIĘGOWA (NR 3616)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-10
Oferta ważna do:
2023-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 5 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Pracodawca:
BIURO RACHUNKOWE PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KSIĘGOWA (NR 3617)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-10
Oferta ważna do:
2023-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 6 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
umiejętność prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego
Pracodawca:
BIURO RACHUNKOWE PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KSIĘGOWY/A (NR 3726)

Miejscowość
Białe Błota - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-01
Oferta ważna do:
2023-12-05
Wynagrodzenie brutto: od 4 766 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: 1. niezbędne : - wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (wówczas 2 lata stażu pracy), - wykształcenie minimum średnie ogólne oraz kurs księgowości (wówczas 2 lata stażu pracy), - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub na dowolnym innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości i finansów, - obywatelstwo polskie, - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, - nieposzlakowana opinia. 2. dodatkowe : - doświadczenie w pracy w dziale finansowo-księgowym, - znajomość przepisów regulujących zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz aktów wykonawczych.
Pracodawca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
SPECJALISTA ODDZIAŁ REALIZACJI BUDŻETU I ANALIZ SZEFOSTWO FINANSÓW INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH (NR 3652)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-01
Oferta ważna do:
2023-12-08
Wynagrodzenie brutto: od 5 245 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania konieczne: 1. Wykształcenie: wyższe. Wymagania dodatkowe: 1. Preferowane wykształcenie wyższe o specjalności finanse i rachunkowość. 2. Znajomość przepisów w zakresie finansów: a) publicznych; b) resortu obrony narodowej. 3. Obsługa: a) Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR (ISOBP TREZOR); b) Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON); c) Systemu Informatycznego Local Budget Planning Program (SI LBPP). 4. Bardzo dobra znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office (Excel, Word, Power Point). 5. Znajomość języków obcych: preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. 6. Umiejętność analizy dokumentów, samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w obowiązujących aktach prawnych, analizy informacji ujętych w bazach danych. 7. Dyspozycyjność. 8. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.
Pracodawca:
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
REFERENT ODDZIAŁ REGIONALNY KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W BYDGOSZCZY - WYDZIAŁ WYPŁAT (NR 3750)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-01-01
Oferta ważna do:
2023-12-11
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe 4-letnie
Wymagania:
Wymagane wykształcenie: minimum średnie, preferowane: administracyjne, ekonomiczne Wymagania konieczne: - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, - znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, - znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, - wysoka kultura osobista, - umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, - oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego o którym/której mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jeżeli zostały zawarte w złożonych w ofercie pracy dokumentach.
Pracodawca:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PRACOWNIK BIUROWY

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-06
Oferta ważna do:
2023-12-12
Stypendium brutto: 1 790,3 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
dobra obsługa komputera, mile widziane dministracyjne lub ogólne
Pracodawca:
kontakt przez PUP
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI (NR 3703)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-22
Oferta ważna do:
2023-12-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Wymagania:
wykształcenie średnie: ekonomia, finanse, pokrewne, min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku w księgowości, znajomość pakietu Office oraz programów księgowych - preferowany program Optima, umiejętności analityczne w zakresie weryfikacji danych i wyciągania wniosków
Pracodawca:
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
KSIĘGOWY (NR 3695)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-21
Oferta ważna do:
2023-12-20
Wynagrodzenie brutto: od 23,5 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 10
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
wymagana znajomość j. polskiego: w mowie: A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie: A2 - niższy średnio zaawansowany
Pracodawca:
STAR WORK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]