Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rachunkowości jednostek prowadzących różnorodną działalność
• sprawozdawczości i analizy finansowej
• kompleksowej obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw i instytucji
• systemu podatkowego w Polsce
• źródeł finansowania działalności
• strategii finansowej przedsiębiorstwa


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w
: różnego rodzaju przedsiębiorstwach (w tym MŚP, krajowych i międzynarodowych firmach), bankach, biurach rachunkowych, zakładach i firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, administracji rządowej, urzędach i izbach skarbowych, administracji samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach (komórki finansowe), własnej firmie

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]