Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Informatyka

Po ukończeniu kierunku INFORMATYKA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• inżynierii oprogramowania
• działania systemów komputerowych i operacyjnych
• technologii sieciowej oraz przedmiotów specjalnościowych
• ogólnych i specjalistycznych zagadnień informatyki, wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu systemów informatycznych
• łączenia wiedzy informatycznej z wiedzą z zarządzania, co umożliwi sprawną współpracę ze specjalistami z zakresu biznesu i marketingu
• działania współczesnych systemów komputerowych oraz pracy w zespołach programistycznych
• znajomości specjalistycznego języka angielskiego dla informatyków
• wykorzystywania nabytej wiedzy do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki
• działania współczesnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń z nim współpracujących, a także systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych
• sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz teleinformatyki

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Akademia Cisco

W 2012 roku powstała Akademia Cisco, w ramach której studenci uzyskują certyfikaty Cisco upoważniające do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych na poziomie średniozaawansowanym (CCNA Exploration), natomiast w zakresie zaawansowanym mogą rozwijać swoje umiejętności w ramach profesjonalnego kursu CCNP. Studenci zainteresowani rozwijaniem umiejętności dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowych i teleinformatycznych mogą w ramach Akademii Cisco uzyskać certyfikat CCNA Security.

Moduły kształcenia

Student poznaje sieci LAN, WLAN, WAN w zakresie projektowania i konfiguracji. Otrzyma certyfikat Cisco upoważniający do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

To oferta dla studentów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowych i teleinformatycznych. Zapoznają się ze sposobami zabezpieczania sieci LAN, WLAN, WAN.

Student poznaje sieci LAN, WLAN, WAN w zakresie projektowania i konfiguracji. Otrzyma certyfikat Cisco upoważniający do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych na poziomie zaawansowanym.

Podczas kursu student pozna specjalistyczny język angielski w określonej dziedzinie. Zainteresowany uczestnictwem w kursie musi wykazać się umiejętnością biegłości językowej na poziomie podstawowym (A2 – wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Student nauczy się praktycznego korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczeń wykorzystywanych w pracach inżynierskich.

Student, który ukończy kurs obsługi systemów sieciowych uzyska umiejętności administrowania campusowymi sieciami LAN.

 


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

SPRZEDAWCA - SERWISANT SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-06
Oferta ważna do:
2023-12-12
Stypendium brutto: 1 790,3 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
kierunek : elektronika, informatyka, elektryka
Pracodawca:
kontakt przez PUP
STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKU INFORMATYKA / TECHNIKA INFORMATYKA / TECHNIKA-TELEINFORMATYKA (NR 3668)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-12-18
Oferta ważna do:
2023-12-14
Wynagrodzenie brutto: od 3 769 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie branżowe, informatyczne
Wymagania:
Wymagania niezbędne: 1. pełna zdolność do czynności prawnych, 2. nieposzlakowana opinia, 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 5. wykształcenie co najmniej średnie branżowe ( z zakresu informatyki, teleinformatyki) oraz zdany egzamin maturalny lub wykształcenie wyższe - studia pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu informatyki, 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie), 7. dobra znajomość systemu Windows 7,8,10,11 8. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowych, 9. znajomość budowy, obsługi i serwisowania sprzętu komputerowego, 10. prawo jazdy kat. B, 11. umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie, 12. sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym, 13. umiejętności interpersonalne, 14. umiejętności manualne. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych, 2. znajomość Active Directory dla Windows Server 2003, 2008, 2012,2019 3. podstawowa znajomość języka angielskiego, 4. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, 5. komunikatywność, 6. zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego, 7. umiejętność pracy w zespole, 8. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, 9. umiejętność planowania i organizacji pracy, 10. odporność na stres,
Pracodawca:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]