Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA I stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
• społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
• tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
• metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
• analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
• wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
• poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
• stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
• podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 

 Szczegółówe informacje

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

PEDAGOG (NR 1246)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-27
Oferta ważna do:
2024-05-21
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane pedagogiczne), w tym licencjat; - doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku, w szczególności z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, bądź nim dotkniętym, - znajomość ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz.1143 ze zm.), - dobra organizacja pracy i pełne zaangażowanie. Wymagania dodatkowe: - komunikatywność, empatia, asertywność, - sumienność, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji obowiązków zawodowych, - umiejętność działania w warunkach zmian.
Pracodawca:
Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (NR 1124)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-04-23
Oferta ważna do:
2024-05-23
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
kierunek wykształcenia: wychowanie przedszkolne
Pracodawca:
"CENTRUM EDUKACJI I ZABAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NAUCZYCIEL CHEMII (NR 1276)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-05-27
Wynagrodzenie brutto: od 2 454 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 9
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane wykształcenie w zakresie nauczania chemii, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki, mile widziane doświadczenie w pracy w szkole
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (NR 1373)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-06-07
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki, mile widziane doświadczenie w pracy w przedszkolu
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
TERAPEUTA (NR 1264)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-08
Oferta ważna do:
2024-06-07
Wynagrodzenie brutto: od 1 235 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 10
w miesiącu 40
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania: - posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Wymagania konieczne: - min. 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagane doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, asertywność, umiejętność pracy w zespole.
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
MŁODSZY WYCHOWAWCA (NR 1282)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-06-01
Oferta ważna do:
2024-06-08
Wynagrodzenie brutto: od 4 742 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
3
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
kierunek studiów obowiązkowo: pedagogika opiekuńcza, opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja umiejętność radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, dobry kontakt z dziećmi, umiejętność pracy w zespole
Pracodawca:
Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA W GRUPIE ANGLOJĘZYCZNEJ (NR 1292)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-07-01
Oferta ważna do:
2024-06-12
Wynagrodzenie brutto: od 5 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
w miesiącu 120
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wykształcenie wyższe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, znajomość języka angielskiego, uprawnienia/ umiejętności do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolu
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁE SERDUSZKA"
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (NR 1332)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-06-15
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
3
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wykształcenie wyższe, kierunek: pedagogika przedszkolna lub edukacja wczesnoszkolna, doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zaangażowanie w pracę, umiejętność tworzenia ciekawych i angażujących zajęć edukacyjnych, cierpliwość, empatia i zrozumienie potrzeb dzieci, umiejętność budowania relacji z nimi i rodzicami, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Pracodawca:
FUNDACJA "NOWE POKOLENIE" W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]