Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Praca socjalna

1. Dlaczego warto studiować Pracę socjalną na AKP?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu pracy socjalnej/polityki społecznej
 • podczas studiów będziesz miał okazję realizować projekty socjalne i praktyki studenckie w wybranych instytucjach pomocy społecznej
 • w toku studiów będziesz mógł brać udział w konferencjach naukowych, warsztatach, kursach
 • oferujemy wymianę studencką i praktyki międzynarodowe m.in. w ramach programu Erasmus+
 • wyposażamy w kompetencje niezbędne na rynku pracy

2. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • istoty, funkcji, celów, form i metod pracy socjalnej
 • wiedzy o człowieku jako podmiocie myślącym i działającym oraz jego rozwoju w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, a także o głównych środowiskach życia człowieka istotnych dla pracy socjalnej
 • zaburzeń funkcjonowania środowiska społecznego, jego rodzajach, problemach i patologiach w kontekście marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego
 • metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań, służących rozwiązywaniu problemów dotyczących ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo--wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa
 • rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, gdy wy-stępuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym, między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach osób niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przy-stosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa
 • dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych
 • przywracania i podtrzymywania właściwych interakcji jednostki ze społeczeństwem, stosowania metod motywowania i aktywizowania osób niezaradnych społecznie, inicjowania nowych form pomocy osobom potrzebującym

3. Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • ośrodki polityki społecznej
 • centra pomocy rodzinie i pomocy społecznej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • ośrodki wsparcia
 • ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • domy pomocy społecznej
 • jednostki ds. zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu
 • zakłady karne
 • ośrodki dla uchodźców
 • placówki dla bezdomnych
 • jednostki zajmujące się diagnozowaniem problemów społecznych,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia biorące udział w programach aktywnej walki z bezrobociem

4. Instytucje współpracujące:

 

Zasady Rekrutacji

 

 

 


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

OPIEKUN W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA (NR 3551)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-03
Oferta ważna do:
2023-11-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 650 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe 4-letnie
Wymagania:
- wymagane min. 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, - umiejętność współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie oraz upośledzonymi umysłowo, - odpowiedzialność, empatia, wrażliwość,
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
OPIEKUN (NR 3664)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-16
Oferta ważna do:
2023-12-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 3 969 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, odpowiedzialność, empatia, wrażliwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
OPIEKUN (NR 3665)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-16
Oferta ważna do:
2023-12-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 3 969 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, odpowiedzialność, empatia, wrażliwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
OPIEKUN (NR 3666)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-11-16
Oferta ważna do:
2023-12-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 3 969 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, odpowiedzialność, empatia, wrażliwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
OPIEKUN (NR 3702)

Miejscowość
Gądecz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-12-01
Oferta ważna do:
2023-12-21
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
wymagane 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
Pracodawca:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gądeczu

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]