Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Praca socjalna

1. Dlaczego warto studiować Pracę socjalną na AKP?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu pracy socjalnej/polityki społecznej
 • podczas studiów będziesz miał okazję realizować projekty socjalne i praktyki studenckie w wybranych instytucjach pomocy społecznej
 • w toku studiów będziesz mógł brać udział w konferencjach naukowych, warsztatach, kursach
 • oferujemy wymianę studencką i praktyki międzynarodowe m.in. w ramach programu Erasmus+
 • wyposażamy w kompetencje niezbędne na rynku pracy

2. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • istoty, funkcji, celów, form i metod pracy socjalnej
 • wiedzy o człowieku jako podmiocie myślącym i działającym oraz jego rozwoju w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, a także o głównych środowiskach życia człowieka istotnych dla pracy socjalnej
 • zaburzeń funkcjonowania środowiska społecznego, jego rodzajach, problemach i patologiach w kontekście marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego
 • metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań, służących rozwiązywa- niu problemów dotyczących ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzysto- sowania społecznego i uchodźstwa
 • rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalnapomoc, gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym, między innymi z powodu:ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradnościw sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach osób niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,migracji oraz uchodźstwa
 • dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społecz- ności lokalnych
 • przywracania i podtrzymywania właściwych interakcji jednostki ze społeczeństwem, stosowania metod motywowania i aktywizowania osób niezaradnych społecznie, inicjowania nowych form pomocy osobom potrzebującym

3. Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • ośrodki polityki społecznej
 • centra pomocy rodzinie i pomocy społecznej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • ośrodki wsparcia
 • ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • domy pomocy społecznej
 • jednostki ds. zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu
 • zakłady karne
 • ośrodki dla uchodźców
 • placówki dla bezdomnych
 • jednostki zajmujące się diagnozowaniem problemów społecznych,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia biorące udział w programach aktywnej walki z bezrobociem

   

Zasady Rekrutacji

 

 

 


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

MŁODSZY OPIEKUN (NR 1341)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-16
Oferta ważna do:
2024-06-15
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, odpowiedzialność, uczciwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
MŁODSZY OPIEKUN (NR 1342)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-16
Oferta ważna do:
2024-06-15
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, odpowiedzialność, uczciwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
MŁODSZY OPIEKUN (NR 1343)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-16
Oferta ważna do:
2024-06-15
Wynagrodzenie brutto: od 4 242 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, odpowiedzialność, uczciwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
NAUCZYCIEL REWALIDANT (NR 1538)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-06-17
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 18
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
OLIGOFRENOPEDAGOG (NR 1474)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-06-28
Wynagrodzenie brutto: od 6 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku oligofrenopedagogika lub terapia pedagogiczna
Pracodawca:
SZKOŁY SOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (NR 1335)

Miejscowość
Tryszczyn - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-05-20
Oferta ważna do:
2024-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 30 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
2
Wymagania:
pożądane doświadczenie zawodowe
Pracodawca:
ZIELONE ZACISZE TRYSZCZYN Sp. z o.o.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]