Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA II stopnia zdobędziesz poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
• społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
• tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
• metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
• analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
• wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
• poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
• stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
• podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Tworzymy dla studentów możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w 2-letnim cyklu edukacyjnym poprzez propozycję studiów równoległych. W tym samym czasie można studiować kierunek Pedagogika II stopnia oraz podjąć studia podyplomowe w wybranym zakresie oraz uzyskać dodatkowy certyfikat krajowy lub międzynarodowy.
Co student zyskuje?
• kwalifikację podstawową wybranego kierunku (który wybrał na studiach II stopnia)
• kwalifikację na studiach podyplomowych z dodatkowymi certyfikatami
• czas i pieniądze! 

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 


 

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

ASYSTENT-PSYCHOLOG (NR 1522)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-07-01
Oferta ważna do:
2024-06-13
Wynagrodzenie brutto: od 7 299 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
WYMAGANIA: NIEZBĘDNE: - wykształcenie wyższe kierunkowe - znajomość administracyjnych programów biurowych MS Office (Word, Excel) - udokumentowane co najmniej 2 lata pracy klinicznej - umiejętność przeprowadzania badania psychologicznego, stosowania testów neuropsychologicznych oraz ich interpretacji - dodatkowym atutem jest posiadanie specjalizacji z psychologii klinicznej, ukończenie szkoły terapeutycznej, doświadczenie w pracy z osobami chorymi somatycznie w ochronie zdrowia CECHY OSOBOWE - terminowość, rzetelność, analityczne myślenie, sumienność, lojalność, umiejętność zachowania tajemnicy, dyskrecja, systematyczność DODATKOWE: - dodatkowym atutem jest posiadanie specjalizacji z psychologii klinicznej, ukończenie szkoły terapeutycznej, doświadczenie w pracy z osobami chorymi somatycznie w ochronie zdrowia
Pracodawca:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (NR 1332)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-06-15
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
3
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wykształcenie wyższe, kierunek: pedagogika przedszkolna lub edukacja wczesnoszkolna, doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zaangażowanie w pracę, umiejętność tworzenia ciekawych i angażujących zajęć edukacyjnych, cierpliwość, empatia i zrozumienie potrzeb dzieci, umiejętność budowania relacji z nimi i rodzicami, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Pracodawca:
FUNDACJA "NOWE POKOLENIE" W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
NAUCZYCIEL REWALIDANT (NR 1538)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-06-17
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 18
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO (NR 1537)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-06-17
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 18
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki, mile widziane doświadczenie w pracy w szkole
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (NR 1536)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-06-17
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 18
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wymagane wykształcenie w zakresie nauczania języka polskiego, kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z tyflopedagogiki, mile widziane doświadczenie w pracy w szkole
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE"A W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA (NR 1607)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-07-01
Oferta ważna do:
2024-06-19
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
w miesiącu 120
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe: edukacja przedszkolna, kształcenie zintegrowane
Pracodawca:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BOROWIKI" W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA (NR 1630)

Miejscowość
Dobrcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-07-01
Oferta ważna do:
2024-06-20
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
w miesiącu 120
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe: edukacja przedszkolna
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W DOBRCZU
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (NR 1430)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-09-01
Oferta ważna do:
2024-06-22
Wynagrodzenie brutto: od 4 788 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
wykształcenie wyższe wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane uprawnienia z zakresu logopedii i terapii dziecka.
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SKRZAT"
PSYCHOLOG (NR 1525)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-07-01
Oferta ważna do:
2024-06-28
Wynagrodzenie brutto: od 4 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
3
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania, które powinien spełniać kandydat: a) niezbędne: - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, - kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią; - obywatelstwo polskie, - rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi; - pełna władza rodzicielska brak ograniczenia, zawieszenia, bądź pozbawienia (obecnie i w przeszłości) - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; - kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne, b) dodatkowe: - rzetelność, sumienność i dokładność w pracy, - umiejętność dobrej organizacji w pracy, - charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, - potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, - cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Pracodawca:
Zespół Żłobków Miejskich
NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU (NR 1489)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2024-08-01
Oferta ważna do:
2024-06-28
Wynagrodzenie brutto: od 4 908 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 30
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika przedszkolna
Wymagania:
wykształcenie wyższe: pedagogika przedszkolna (lub w trakcie studiów), doświadczenie w pracy z dziećmi
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE DINUŚ

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]