Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - studia nauczycielskie - zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej
• dokonywania diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• dydaktyki pierwszych lat nauczania
• psychologii wychowawczej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
• wykorzystywania w pracy pedagogiki zabawy i dramy
• umiejętności interpersonalnych i wychowawczych
• prowadzenia edukacji: językowej, matematycznej, przyrodniczej i ekologicznej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotów artystycznych

Po ukończeniu kierunku możesz pracować m. in. w: placówkach edukacyjnych (żłobkach, przedszkolach, klasach I-III), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach naukowych,, instytucjach organizujących czas wolny dzieciom, możesz też prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej i innych form zgodnych z aktualnym stanem prawnym, w poradniach pedagogicznych, w poradniach, w redakcjach czasopism pedagogicznych.

 


Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

a

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]