Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Obszar kierunków pedagogiczno-terapeutycznych

* Możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat
** Opłata zwracana w przypadku nie uruchomienia kierunku. Absolwenci KPSW są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 

Obszar kierunków pedagogiczno-terapeutycznych

   Jest to obszar propozycji edukacyjnych mający wyposażyć słuchaczy w wiedzę i umiejętności
szeroko rozumianej kwalifikacji zawodowej w specjalistycznych dziedzinach z zakresu:
- pedagogiki
- medycyny
- psychologii
- terapii.

   Profesjonalnym celem edukacyjnym studiów podyplomowych tego obszaru jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy akademickiej i umiejętności zawodowych związanych z warsztatem pracy wzbogaconym o kompetencje szczegółowe zawodu. W trakcie studiów tworzymy możliwości rozszerzenia zakresu umiejętności zawodowych słuchaczy umożliwiając im uczestnictwo w kursach kwalifikowanych prowadzonych przez specjalistów krajowych i zagranicznych.

   Potwierdzeniem tych działań są wydawane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW świadectwa i certyfikaty zawodowe np.:
- integracji sensorycznej
- trenera andragoga
- terapii behawioralnej
- komunikacji alternatywnej dzieci z spektrum autyzmu itp.

   Jest to możliwe dzięki prowadzonej przez Uczelnię współpracy krajowej i zagranicznej z:
- PTIS – Warszawa
- Ośrodkiem terapii SI (Grecja)
- Ośrodkiem terapii SI (Hiszpania)
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym (Niemcy).

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]