Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Biblioteka

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII KUJAWSKO-POMORSKIEJ
Biblioteka Główna Akademii Kujawsko-Pomorskiej od początku istnienia Uczelni, tj. od grudnia 2000 roku. Kompleks Biblioteki sklada się z czytelni książek, czytelni czasopism, obie z wolnym dostępem do półek, czytelni multimedilanej, wypozyczalni oraz punktu informacji naukowej. Od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2014 roku siedziba Biblioteki Głównej mieściła się przy ulicy Piotrowskiego 12-13. 1 stycznia 2015 roku Biblioteka Główna AKP została przeniesiona na ul. Toruńską 55-57. Wszystkie pomieszczenia Biblioteki wyposażone są w udogodnienia dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością  m. in.: w stanowiska komputerowe posiadające lupę elektroniczną, klawiaturę nakładkową, syntezator mowy - program IVONA, a także "schodołaz".

Księgozbiór liczy ponad 53 tysiące woluminów, ponad 2,5 tys. jednostek inwentarzowych druków ciągłych oraz ponad 32 tys. licencjonowanych zbiorów elektronicznych. Fundamentem jego powstania stało się zaplecze dydaktyczne w postaci wydawnictw zwartych i ciągłych, należące wcześniej do Biblioteki Pomorskiego Centrum Kształcenia Kadr i Consultingu.
Nasza placówka, jak każda biblioteka uczelniana, służy potrzebom nauki i kształcenia przez zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki tych badań. Biblioteka Główna AKP wypełnia funkcję społeczną polegająca na służeniu potrzebom i rozwojowi nauki, powstawaniu prac naukowych oraz praktycznemu wykorzystaniu ich osiągnięć, poprzez dostarczanie odpowiednich źródeł i tworzeniu warsztatu bibliotecznego dla potrzeb swych użytkowników.

Zasadniczym zadaniem jest działalność edukacyjna, która polega na obsłudze procesu dydaktycznego. Dokonywane są wszelkie starania, aby czytelnik potrzebujący i oczekujący pomocy w poruszaniu się po świecie książki i nie tylko był dobrze poinformowany. Biblioteka Główna uczestniczy aktywnie w wyborze najwłaściwszych materiałów, a także w dotarciu z nimi do odbiorcy. Prenumerowanych jest 29 tytułów czasopism drukowanych. Biblioteka oferuje dostęp do blisko 300 czasopism w wersji elektronicznej (również obcojęzycznych) z dziedziny, m.in. pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, ekonomii, prawa, administracji, geodezji i kartografii, budownictwa oraz informatyki. Gromadzi się również materiały audiowizualne. 

Biblioteka AKP dysponuje literaturą fachową, odzwierciedlającą profile Uczelni. Przeważają pozycje z zakresu prawa, administracji, pedagogiki, resocjalizacji, ekonomii, marketingu, finansów. Istnieje również duży księgozbiór językowy oraz wydawnictwa ogólne (encyklopedie, leksykony, słowniki, najnowsze bibliografie). Zbiory uporządkowane są, m.in. według następujących działów głównych:

 • organizacja i zarządzanie
 • ochrona środowiska
 • resocjalizacja
 • psychologia
 • pedagogika
 • prawo
 • polityka społeczna
 • administracja
 • finanse
 • bankowość
 • ekonomia
 • animacja społeczno-kulturowa
 • gerontologia
 • logistyka
 • ubezpieczenia społeczne
 • rachunkowość
 • geodezja i kartografia
 • budownictwo
 • informatyka
 • filologie obce

Oprócz wyżej wymienionych działów głównych, które stanowią większość procentową księgozbioru, odnaleźć można również zbiory biblioteczne, m. in. z dziedziny statystyki, filozofii, socjologii, etyki, logiki, religioznawstwa.

Warto nadmienić, iż Biblioteka Główna AKP jest posiadaczem zbioru specjalnego tzn. Małej Biblioteki Prawa Niemieckiego. Jest to drugi w województwie kujawsko-pomorskim tego typu zbiór, pierwszy jest w posiadaniu Biblioteki Głównej UMK w Toruniu. Księgozbiór ten został przekazany do Biblioteki Głównej AKP w formie depozytu przez dr Jarosława Kuropatwińskiego, radcę prawnego, Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Bydgoszczy. Liczebność depozytu zwiększa się sukcesywnie poprzez dary otrzymywane od niemieckich sędziów i adwokatów.  

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o system biblioteczny LIBRA 2000, ktory pozwala na wykorzystanie techniki informatycznej we wszystkich aspektach pracy bibliotekarza, a co najważniejsze ułatwia czytelnikom korzstanie z zasobów bibliotecznych.

Biblioteka Główna AKP oferuje dostęp do licznych, pełnotekstowych baz naukowych, m.in do całego pakietu baz Wirtualnej Biblioteki Nauki, IBUK Libra, pakietu baz czasopism z projketu "Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line", platformy e-Publikacje Nauki Polskiej, LEGALIS - ilość stanowisk bez limitu dla pracowników i studentów AKP i (na terenie uczelni), Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA, czy Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych ACADEMICA oraz bazy publikacji statystycznych GUS. Studenci mogą również skorzystać liczych specjalistycznych programów, m. in.: z Symfonii, czyli pakietu wspomagającego zarządzanie w małych i średnich firmach, AUTOCAD, WINKALK.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]