Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Centrum Medialne AKP

* RADIO AKADEMICKIE MEGAFON: 

* TELEWIZJA TVKPSW: https://www.youtube.com/user/TVKPSW

 

Misja i cele działalności Centrum Medialnego AKP w Bydgoszczy

W listopadzie 2008 roku w ramach struktur Akademii Kujawsko-Pomorskiej zainaugurowało swoją działalność Akademickie Radio Internetowe Megafon, którego nowocześnie wyposażone studio znajduje się w nowym kampusie uczelni na ul. Toruńskiej 55-57. Głównymi priorytetami związanymi z funkcjonowaniem rozgłośni jest dostarczanie rozrywki i budowanie więzi społecznych, pozytywne oddziaływanie na rzeczywistość społeczną, promowanie kapitału i bazy intelektualnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz szkolenie młodzieży licealnej i studentów w zakresie funkcjonowania Radia i TV. W celu wzmocnienia procesu realizacji powyżej wymienionych założeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011  oddano do dyspozycji studentów studio telewizyjne, swoją działalność emisyjną rozpoczęła TV KPSW (także zlokalizowana na ul. Toruńskiej 55-57).

Począwszy od roku 2008 do dzisiaj w mediach KPSW swoje umiejętności dziennikarskie – w charakterze wolontariuszy i praktykantów – kształciło kilkadziesiąt studentów (kierunków ścisłych i humanistycznych) z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz innych ośrodków akademickich z Polski i zagranicy (między innymi z Grecji). Zarówno Radio Megafon jak i TV KPSW uczestniczą czynnie w ważnych wydarzeniach w regionie i kraju, promują lokalnych oraz krajowych artystów, współpracują z kadrą naukową Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i innych uczelni na polu kształtowania szeroko rozumianej świadomości społecznej.

Systematyczne inwestycje w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę oraz zdobyte doświadczenia doprowadziły do powołania w Kwietniu 2012 roku Centrum Medialnego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dotychczasowa misja i cele działalności Radia Megafon i TV KPSW zostały poszerzone o kolejne priorytety wśród których należy wymienić:

  • Pozyskiwanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów w celu budowania współpracy na polu kształtowania polityki informacyjnej, teoretycznego i praktycznego kształcenia studentów w zakresie funkcjonowania mediów masowych i komunikacji społecznej, promowania ważnych wydarzeń społecznych i kulturalnych.
  • Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług audio-wizualnych w celu systematycznego wzbogacania medialnej bazy dydaktycznej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
  • Poszerzanie wiedzy i doświadczeń zawodowych studentów oraz uczniów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, a także pozostałych ośrodków dydaktycznych na różnych szczeblach kształcenia ustawicznego w zakresie kompetencji i umiejętności związanych z wszystkimi obszarami działalności CM KPSW (dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, montaż audio-video, pozyskiwanie partnerów medialnych i komercyjnych, zarządzanie administracją mediów masowych, media relations i wiele innych).

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]