Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Władze AKP

Rektor
Prof. AKP, dr Helena Czakowska

Prezydent
Doc. Roman Czakowski

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
Prof. AKP, dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska
 


Prorektor ds. Organizacji i Promocji 
Prof. AKP, dr Michał CzakowskiProrektor ds. Ekonomicznych
i Współpracy Międzynarodowej

Prof. AKP, dr Dariusz Czakowski
Prorektor ds. Nauki
 Prof. AKP, dr hab. Igor Zgoliński
Kanclerz
mgr Justyna Adamczyk
   
   
Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych

Dziekan
Prof. AKP, dr Tomasz Kowalczyk

 

Prodziekan
dr Tomasz Kalaga

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych

 

Dziekan
doc. inż. Sławomir Dyhid

 

 

Wydział Nauk Medycznych
 
 

Dziekan
dr Elżbieta Bernaciak

 
Prodziekan
mgr Beata Witkowska
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Dyrektor
mgr Andrzej Stobrawa

   

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]