Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Współpraca zagraniczna

Zapraszamy do składania wniosków na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+.

 

W ramach współpracy zagranicznej AKP:

 • realizuje proces umiędzynarodowienia studiów
 • współpracuje z uczelniami i przedsiębiorstwami zagranicznymi
 • realizuje projekty o charakterze międzynarodowym (m.in. w ramach programów Unii Europejskiej, takich jak Erasmus +, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy)
 • prowadzi wymianę nauczycieli akademickich, pracowników i studentów z partnerami zagranicznymi
 • wdraża wspólne programy studiów prowadzone w językach obcych: angielskim i rosyjskim
 • buduje partnerstwa strategiczne i sieci międzynarodowe, które pozwalają na przeprowadzenie zaawansowanych prac i wymianę poglądów na zagadnienia istotne dla dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego
 • organizuje szeroko zakrojone międzynarodowe inicjatywy naukowe, kulturalne i sportowe

Międzynarodowa Sieć Uniwersytecka, skupiająca ponad 200 uczelni z całego świata stanowi bazę kontaktów zagranicznych Akademii Kujawsko-Pomorskiej. Uczelnia podpisała umowy i współpracuje, m.in. z:

 • Akdeniz University (Turcja)
 • Aksaray University (Turcja)
 • Bayburt University (Turcja)
 • Bishkek Humanities University named after K.Karasaev (Kirgistan)
 • ÇAĢ University (Turcja)
 • Daugavpils University (Łotwa)
 • Havering College of Further and Higher Education (Wielka Brytania)
 • INP – INSTITUTO SUPERIOR DE Novas Profissões (Portugalia)
 • International University of Kyrgyzstan (Kirgistan)
 • ISG– INSTITUTO SUPERIOR DE Gestão (Portugalia)
 • Istanbul Aydın University (Turcja)
 • Izmir University (Turcja)
 • Jan Amos Komensky University (Czechy)
 • Karabuk University (Turcja)
 • Karamanoglu Mehmetbey University (Turcja)
 • Kazimieras Simonavicius University (Litwa)
 • Kremenchuk University of Economics, Information Technologies and Management (Ukraina)
 • Kyrgyz National University named after J. Balasagyn (Kirgistan)
 • Kyrgyz-Russian Slavic University named after Boris Nikolayevich Yeltsin (Kirgistan)
 • Latvia University of Agriculture (Łotwa)
 • Pontifical Lateran University (Włochy)
 • Romanian-German University of Sibiu (Rumunia)
 • Naryn State University (Kirgistan)
 • National Aerospace University in Kharkiv (Ukraina)
 • National Technical University of Athens N.T.U.A (Grecja)
 • New Bulgarian University (Bułgaria)
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.Dragomanowa (Ukraina)
 • Pedagogiczny Uniwersytet w Winnicy im. Michała Kociubińskiego (Ukraina)
 • School of Pedagogical and Technological Education – ASPETE (Grecja)
 • Selcuk University (Turcja)
 • Şirnak University (Turcja)
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Ukraina),
 • The Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, USGM (Włochy),
 • Universitatea Tehnică Din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Din Baia Mare (Rumunia)
 • University de Urbino (Włochy)
 • Universite de Savoie (Francja)
 • University of International Business (Kazachstan)
 • University of Thessaly (Grecja)
 • Winnicki Państwowy Uniwersytet Techniczny (Ukraina)
 • Yeditepe University (Turcja)
 • Zhejiang Wanli University (Chińska Republika Ludowa)
 • University of Vigo (Hiszpania)
 • Bukovinian University (Ukraina)
 • Kijowski Universtytet Międzynarodowy (Ukraina)

Uczelnia podpisała także porozumienia z zagranicznymi firmami i instytucjami, co pozwoliło na wzbogacenie bazy ofert zagranicznych praktyk studenckich.

 

Karta ECHE na lata 2021-2027 przyznana Akademii Kujawsko-Pomorskiej:

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]