Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Działalność dydaktyczną w zakresie doskonalenia zawodowego rozpoczęliśmy w roku 2006. Prowadzimy studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby umożliwić słuchaczom wzbogacenie posiadanej wiedzy i umiejętności o nowe praktyczne aspekty zmieniającej się rzeczywistości. Misję tę realizują nauczyciele akademiccy oraz wybitni praktycy z wielu obszarów kształcenia.

Ustawicznie rozwijamy ofertę edukacyjną dla nauczycieli oraz pracowników sfery instytucjonalnej i gospodarczej. Zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie, która zakłada nieustanne podnoszenie kwalifikacji i dbanie o rozwój kompetencji w celu utrzymania się na rynku pracy, naszą ofertę adresujemy do słuchaczy w różnym wieku i posiadających różne doświadczenia zawodowe. Programy studiów podyplomowych są zgodne z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Jesteśmy uczelnia, która wyróżnia się:

  • bardzo dobrą organizacją pracy,
  • profesjonalną kadrą naukowców i praktyków,
  • stosowaniem wymogów prawa dla organizacji kształcenia,
  • dostosowaniem przekazywanej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do potrzeb słuchaczy i  rynku pracy.

Jestem przekonany, że realizowane w naszej Uczelni Studia Podyplomowe, będące skutecznym połączeniem teorii z praktyką, spełnią Państwa oczekiwania. Dzięki Studiom Podyplomowym przygotowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego pogłębicie Państwo wiedzę i uzupełnicie swoje kwalifikacje lub zdobędziecie zupełnie nowe, co w efekcie przyczyni się do Państwa rozwoju zawodowego i życiowego.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]