Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki

Organizatorzy:

W celu intensyfikacji umiędzynarodowienia studiów oraz popularyzacji nauki, kultury i sztuki, a także promocji najważniejszych osiągnięć naukowych Uczelni i naszych partnerów, KPSW organizuje cykliczne spotkania naukowe i imprezy popularnonaukowe takie jak Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki, które od 2012 roku wpisały się na stałe do kalendarza imprez międzynarodowych Uczelni. Jednym z celów przedsięwzięcia jest rozwój dialogu międzykulturowego i społecznego jako działanie zapobiegające dyskryminacji i sprzyjające kształtowaniu postaw otwartości na różnorodność kulturową oraz kształtowanie świadomości kulturowej. Program Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki jest tworzony we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, wieloma instytucjami, jednostkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi, jak również przedstawicielami biznesu.

W ofercie MODN znaleźć można m.in.:

  • popularnonaukowe wykłady otwarte prowadzone przez wybitnych naukowców z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli biznesu,
  • interdyscyplinarne warsztaty, treningi, lekcje i zajęcia dla studentów, nauczycieli, dzieci i seniorów,
  • konkursy naukowe oraz artystyczne,
  • sesje klubów dyskusyjnych,
  • sympozja naukowe,
  • imprezy interkulturowe i integracyjne, organizowane przez studentów i nauczycieli zagranicznych,
  • turnieje sportowe z udziałem międzynarodowych drużyn.

Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki to także okazja, by poznać Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą, zapoznać się z jej szeroką ofertą studiów i uzyskać odpowiedzi na każde nurtujące pytanie.

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny:

 

Partnerzy:

 

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]