Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki

Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki (MODN) organizowane są od 2012 roku.
Ideą powstania tej naukowej inicjatywy była intensyfikacji umiędzynarodowienia studiów oraz popularyzacji nauki, kultury i sztuki, a także promocji najważniejszych osiągnięć naukowych Uczelni i naszych partnerów. MODN organizowane przez Akademię Kujawsko-Pomorską (wcześniej Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy) to cykliczne spotkania naukowe i imprezy popularnonaukowe, które wpisały się na stałe do kalendarza imprez międzynarodowych Uczelni. Jednym z celów przedsięwzięcia jest rozwój dialogu międzykulturowego i społecznego jako działanie zapobiegające dyskryminacji i sprzyjające kształtowaniu postaw otwartości na różnorodność kulturową oraz kształtowanie świadomości kulturowej. Program Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki jest tworzony we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, wieloma instytucjami, jednostkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi, jak również przedstawicielami biznesu. Corocznie MODN oferują udział w licznych, interesujących wykładach otwartych, warsztatach, treningach, sesjach, sympozjach, konferencjach, konkursach, wystawach i innych.   

       

W ofercie MODN corocznie znaleźć można m.in.:

  • międzynarodowe konferencje naukowe,
  • popularnonaukowe wykłady otwarte prowadzone przez wybitnych naukowców z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli biznesu,
  • interdyscyplinarne warsztaty, treningi, lekcje i zajęcia dla studentów, nauczycieli, dzieci i seniorów,
  • konkursy naukowe oraz artystyczne,
  • sesje klubów dyskusyjnych,
  • sympozja naukowe,
  • imprezy interkulturowe i integracyjne, organizowane przez studentów i nauczycieli zagranicznych,
  • turnieje sportowe z udziałem międzynarodowych drużyn.

Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki to wspaniała okazja do poznania Akademii Kujawsko-Pomorskiej (wcześniej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy) jej szerokiej oferty studiów, infrastruktury a także kadry akadmeickiej.

 

ZOBACZ AKTUALNY PROGRAM 8-13.04.2024r.: AKP MODN - Program

Patronat honorowy:

            

Patronat medialny:

   

Partnerzy:

 

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]