Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kolejny rok na podium - XVIII Ranking Wydziałów Prawa

20 czerwca 2024 roku na łamach Dziennika Gazeta Prawna opublikowane zostały wyniki XVIII Rankingu Wydziałów Prawa. Kierunek „prawo” prowadzony na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Akademii Kujawsko-Pomorskiej zajął 3 miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.
Kierunek prawo prowadzony na AKP, uznany został za najlepszy kierunek prawa w Polsce północnej.

Czytaj więcej...

AKP w trosce o bezpieczeństwo

Na terenie kampusu Akademii Kujawsko-Pomorskiej dnia 18 czerwca odbył się event „AKP – w trosce o bezpieczeństwo”. W ramach niego zorganizowano Drzwi Otwarte oraz zaprezentowano nowy kierunek studiów „Obronność  i bezpieczeństwo”.

Czytaj więcej...

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU KARTOGRAFII, GEOMATYKI I GEOINFORMACJI

Zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, którego finał odbędzie się 6 listopada 2024 r. w Warszawie, na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej pod patronatem Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Przewodniczącej Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w Konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku 2023

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.Uczestnikami Konkursu mogą być:absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Czytaj więcej...

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]