Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Oferta edukacyjna

Wybierając AKP studenci mają możliwość skorzystania z wyjątkowej i nowoczesnej, wyróżniającej AKP na edukacyjnym rynku, oferty kształcenia modułowego. Dla studenta nasza propozycja oznacza same korzyści: studiuje na wymarzonym kierunku, rozwija swoje zainteresowania na wybranej specjalności, równolegle poszerza umiejętności na dowolnym module. Obecnie Uczelnia ma w swojej ofercie 80 modułów kształcenia. Student ma możliwość wyboru dowolnego modułu w ramach całej oferty edukacyjnej ze wszystkich kierunków studiów! Oferta aktualizowana jest na bieżąco na stronie internetowej i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy.

 

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  [email protected]